Asbest


Asbest is in de vorige eeuw gedurende zeer lange tijd op grote schaal gebruikt. Dit komt omdat de voortreffelijke eigenschappen van asbest (onder andere brandwerend, vochtwerend en slijtvast) op heel veel plaatsen goed van pas kwamen.

Pas later werd bekend dat asbest ook veel schade aan de gezondheid kan aanrichten. Dit heeft ertoe geleid dat dit materiaal vanaf 1 juli 1993 niet meer mag worden toegepast. Door het vele gebruik is het op allerlei plaatsen nog aanwezig, zowel in gebouwen, de bodem als in losse producten.

Met onze dienstverlening informeren wij u over de aanwezigheid van asbest in uw omgeving. Ook dragen onze producten bij aan uw kennis over dit materiaal wat uw veiligheid vergroot.


 

Dienstverlening en informatie


Asbestanalyse

Het vele gebruik van asbest in de vorige eeuw kan betekenen dat dit product ook in uw omgeving (bijvoorbeeld uw woning) is toegepast. Het is niet mogelijk met het blote oog asbest te herkennen. Hiervoor biedt een asbestonderzoek (asbest analyse) uitkomst. Wanneer u wilt weten of in materiaal asbest aanwezig is, kunt u eenvoudig een monster laten analyseren.

Asbesttoepassingen

Er zijn 3.000 producten bekend waar asbest in is verwerkt. Dit varieert van wandelementen, isolatiemateriaal tot zeil of board. Soms is asbest hechtgebonden, soms is er sprake van het gevaarlijkere niet-hechtgebonden asbest. Lees hier meer over de verschillende asbesttoepassingen.

Risico’s van asbest

Waarom is asbest gevaarlijk en is het ene soort asbest gevaarlijker dan het andere soort? Belangrijke informatie over de risico’s van asbest vindt u hier.

Verbod op asbestdaken

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

Vragen?

Mail ons, klik op de button

info@asbesttest.eu